CEO là gì ? Trách nhiệm & Vai trò CEO đối với doanh nghiệp

0
1264
Những điều bạn chưa biết về giám đốc điều hành( CEO)

Giám đốc điều hành (CEO) là vị trí hàng đầu trong một tổ chức và chịu trách nhiệm thực hiện các kế hoạch và chính sách hiện có, đảm bảo quản lý thành công doanh nghiệp và thiết lập chiến lược trong tương lai.

Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm cuối cùng về sự thành công hay thất bại của tổ chức. Như vậy, Giám đốc điều hành giám sát các chức năng khác nhau của tổ chức, bao gồm  kỷ luật , tài chính,  nhân sự , pháp lý, tiếp thị, hoạt động  bán hàng và công nghệ. Giám đốc điều hành giám sát các chức năng này trong khi xem xét nhu cầu của các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, hoặc  các bên liên quan , bao gồm cả nhân viên, khách hàng và nhà đầu tư. Danh hiệu CEO thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp với lợi nhuận đủ lớn với đội ngũ nhân viên hoặc doanh thu để chứng minh vị trí hàng đầu này. Một số tổ chức phi lợi nhuận cũng chọn để có người cao cấp nhất của họ giữ chức danh Giám đốc điều hành.

Trách nhiệm và vai trò của CEO

Mặc dù các trách nhiệm chính của CEO nói chung là giống nhau từ  tổ chức này cho đến tổ chức  khác, nhiệm vụ chính xác của CEO có thể thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm quy mô công ty và cho dù đó là công ty nhà nước hay tư nhân. Giám đốc điều hành tại một  công ty khởi nghiệp hoặc một doanh nghiệp gia đình nhỏ  thường thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ quản lý trực tiếp các vấn đề  nhiều hơn Giám đốc điều hành của một công ty lớn.

Những thứ phù hợp với các vị trí CEO 

Một trong những nhiệm vụ chính của CEO là phát triển, giao tiếp và thực hiện chiến lược. Để làm những điều đó thì  CEO quyết định kế hoạch hành động cho tổ chức về  ngân sách , đầu tư, thị trường, quan hệ đối tác và sản phẩm.  Trong khi những người khác nắm giữ các vị trí khác thì theo đuổi và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của tổ chức –  đó là tối đa hóa lợi nhuận. Các nhiệm vụ quan trọng khác bao gồm tổ chức lãnh đạo  nhân viên để đáp ứng  các mục tiêu chiến lược ; đảm bảo rằng quản trị và kiểm soát  được áp dụng để hạn chế rủi ro cũng như tuân thủ luật pháp và các quy định; xác định và sau đó phân phối giá trị cho các bên liên quan trong công việc kinh doanh; và cung cấp khả năng lãnh đạo mọi lúc, kể cả trong trường hợp khủng hoảng.

Giám đốc điều hành cũng chịu trách nhiệm thiết lập văn hóa của tổ chức bằng cách giúp xác định thái độ, hành vi và giá trị mà họ muốn nhân viên của tổ chức thực hiện và đảm bảo sự đồng bộ hóa từ lãnh đạo đến nhân viên trong cách ứng xử nới làm việc.

Ban giám đốc của một tổ chức thường được thuê và đánh giá CEO; họ làm làm công việc  xác định việc bồi thường thiệt hại và có thể xử phạt CEO nếu ban giám đốc  không hài lòng với hiệu suất của CEO.

Các vị trí tương tự

Là một vị trí C-suite, CEO là một phần của các nhân viên điều hành đặt ra chiến lược của công ty. Trong khi hầu hết các nhân viên xếp hạng thấp hơn trong một công ty yêu cầu bí quyết kỹ thuật, giám đốc điều hành C-suite cần có kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm. Ngoài ra, giám đốc điều hành C-suite thường đòi hỏi sự nhạy bén trong kinh doanh tốt hơn bởi vì quyết định của họ có ảnh hưởng lớn đến định hướng và thành công chung của công ty. Các vị trí C-suite khác bao gồm CFO, COO và CIO .

Vai trò của một CFO bao gồm biên soạn ngân sách, theo dõi chi phí và doanh thu, phân tích dữ liệu tài chính và báo cáo thông tin này cho Giám đốc điều hành. Một phần khác của vai trò của một nhân viên tài chính chính là liên lạc giữa một công ty và bất kỳ ngân hàng, người cho vay tiền hoặc tổ chức tài chính nào mà công ty kinh doanh.

Một vai trò tương tự khác là COO (giám đốc điều hành). Giám đốc điều hành thường giám sát các hoạt động và các chức năng hàng ngày trong một công ty. Giám đốc điều hành báo cáo trực tiếp và tư vấn cho CEO, đồng thời cũng làm việc chặt chẽ với CIO và CFO.

Có những vị trí C-suite khác với các chức danh như giám đốc truyền thông và giám đốc kỹ thuật nhưng các chức danh và vai trò chính xác khác nhau giữa công ty này và công ty kia. Ví dụ, một công ty chăm sóc sức khỏe sẽ yêu cầu một nhân viên y tế chính, và các công ty công nghệ tiên tiến thường sử dụng một nhân viên kỹ thuật chính.

Ví dụ về các CEO thành công

Các CEO tốt nhất có thể nổi trội trong việc cải thiện sự thành công của các công ty tài chính của họ trong khi đồng thời cải thiện điều kiện và cuộc sống của nhân viên của họ.

Một ví dụ của một giám đốc điều hành đã làm điều này là Giám đốc điều hành Popeyes Louisiana Kitchen Cheryl Bachelder, người đã tiếp quản vào năm 2007 khi cổ phiếu của Popeye giảm mạnh và doanh thu trì trệ. Để thu hút các công ty đầu tư xung quanh, Bachelder đã chấp nhận một triết lý phục vụ những người “đã đầu tư nhiều nhất vào Popeyes.” Bachelder đã tiếp cận với các chủ sở hữu thương hiệu và sử dụng đầu vào của họ để biến nơi làm việc của Popeye thành nơi ưu tiên tôn trọng tại nơi làm việc, nhưng cũng thách thức nhân viên thực hiện ở mức cao nhất. Đến năm 2014, doanh thu của Popeye tăng 25% và lợi nhuận tăng 40%, và giá cổ phiếu của nó đã tăng gấp ba lần kể từ khi Bachelder tiếp quản.

Nguồn:https://searchcio.techtarget.com/definition/CEO

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here